Statistici
Total membri : 257
Total grupuri : 1
Total discuţii : 7
Total albume : 79
Total fotografii : 7117
Total filme : 15
Total anunţuri : 42
Total activităţi : 6461
Total notite : 22
Total masculin : 0
Total feminin : 0
Total nespecificat : 257

Utilizatori activi

0 utilizatori şi 309 musafiri activi

Statistici pagina


Vizite azi:177
Vizite ieri:252
Vizite luna in curs:3420
Vizite luna trecuta:4101
Vizite an in curs:36113
Vizite anul trecut:28822
Total vizite:128370
Maxim/zi:731
Ziua cu maxim de vizite:2019-12-04
Maxim/luna:6746
Luna cu maxim de vizite:2020-03
De la data de:2011-03-16
CV DORIN CIOBANU

R CV Dorin Ciobanu IF vers 2 

CV ALEXANDRU BALANESCU

RCV A BALANESCU
 

RADU DRAGUS

CV-ul meu romantat

7d0a51d972ae9fbf129dd430
Accesati link-ulRADU DRAGUS CV-ul meu romantat
 
VASILE DIACONESCU RR

VASILE DIACONESCU

 

Originar din Fagaras, el a lucrat de la absolvire la Facultatea de Chimie Industriala din UPB ca cercetator....

Prin 1995, Rectoratul UPB i-a incredintat misiunea de-a organiza, dezvolta, promova si conduce noul  Muzeu al IPB/ UPB (situat in campusul Polizu in spatele corpului P intr-o veche hala industriala ocupata pe vremea cand eram noi studenti de Facultatea de Metalurgie)...S-a achitat de aceasta importanta responsabilitate cu spirit de initiativa si multa daruire, dar si cu modestie si discretie...

Datorita lui (si echipei sale), au putut fi colectate si expuse in acest Muzeu numeroase obiecte si publicatii apartinand fostilor profesori din UPB si unor catedre/ departamente ale universitatii...


Muzeul Politehnicii Bucuresti

Pentru a afla istoria si contributia colegului nostru la Muzeul Politehnicii

din Bucuresti accesati link-ul  MUZEUL POLITEHNICII DIN BUCURESTI


 
nicu dragulanescu NICOLAE DRAGULANESCU

LANSAREA CARTII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

–GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI SR EN

ISO 9001:2015


(autori Nicolae-Gerorge DRAGULANESCU, Emil CIOBANU, Calin-Nicolae DRAGULANESCU), Ed.Standardizarea, 2016Lucrarea include numeroase răspunsuri pertinente și detaliate la următoarele posibile întrebări fundamentale derivând din simpla lectură a standardului SR EN ISO 9001: 2015:

1. Când este necesară migrarea/ tranziția de la vechiul standard SR EN ISO 9001:2008 la noul standard SR EN ISO 9001:2015?

2. Cum se pot pune bazele proiectării și implementării unui sistem de management al calității (SMC) prin integrarea principiilor de management al calității cu viziunea, misiunea și obiectivele organizației?

3.Care sunt implicațiile noii structuri a standardului (conform Anexei SL) pentru utilizatorii acestuia?
4. Schimbarea implicată de aplicarea noii ediții a standardului înseamnă și o mai redusă sau o mai mare specificitate a cerințelor? Sunt noile cerințe mai mult sau mai puțin generice?

5. Este terminologia noii ediții a standardului suficient de clară, neechivocă și explicită? Există multiple semnificații posibile ale termenilor? Există termeni confuzi sau sinonimi?
6. Există cerințe noi? La ce se referă acestea?

7. Care sunt cerințele vechi reformulate în moduri noi?


8. Ce cerințe conțin, în detaliu, cele 10 clauze/ capitole ale standardului?
9. Care sunt domeniile de activitate și structurile organizației ce ar trebui să fie implicate în SMC și de ce?

10. Ce modificări vor fi necesare în structura și documentația SMC existent și de ce?Alte aspecte clarificate în cadrul acestei lucrări se referă la:
- Semnificațíile conceptelor "organizație și contextul ei", "nevoile și așteptările părților interesate" și modul în care se determină “domeniul de aplicare al SMC"

- Modificările implicate de tranziția de la termenii și la termenul și implicațiile acestor schimbări

- Cerințele privind gândirea bazată pe risc și interacțiunea cu acțiunile corective și/ sau acțiunile preventive
- Noile cerințe privind leadership-ul managementului de la cel mai înalt nivel (top management) și competența și gradul de conștientizare ale personalului

- Implicațiile auditului intern și ale auditului de certificare


 
stefan opreaR laborator el upit


STEFAN OPREA


1
CURRICULUM VITAE
Conf. dr. Oprea Ştefan – Universitatea din Piteşti, Facultatea de electronică,comunicatii si calculatoare, Catedra de
electronică şi calculatoare
1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII, STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI
Data şi locul naşterii: 6 februarie 1947, comuna Vidra, Sector Agricol Ilfov.
Studii
Liceul:
1960 – 1965, Şcoala medie nr. 1, Giurgiu;
Facultatea:
1965 – 1970, Facultatea de electronică şi telecomunicaţii, Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Secţia
electronică aplicată.
Specializări şi titluri ştiinţifice
Definitivat.
Gradul didactic 2.
Gradul didactic 1.
Stagiu de specializare la University of Central Lancashire - Preston – Anglia, 1994.
Titlul de doctor în inginerie electronică şi telecomunicaţii, cu tema Segmentarea imaginilor color, la
Universitatea Politehnica Bucuresti..
Limbi străine cunoscute:
engleză, germană;
2 FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ
Inginer automatizări, Combinatul Petrochimic Piteşti, Serviciul automatizări, 1970 – 1971.
Profesor, Grupul Şcolar Chimie, Piteşti, 1971 – 1972.
Profesor, Liceul Matematică Fizică Nr.1, Piteşti, 1972 – 1990.
Inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, 1978 - 1982 (1/2 normă).
Şef. lucrări, Universitatea din Piteşti, Facultatea de electronică şi electromecanică, 1990 – 2004.
Conferenţiar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de electronică, calculatoare şi comunicaţii, 2004 – 2012.
3 ACTIVITATEA PROFESIONALĂ
Activitatea didactică
- în învăţământul liceal:
Predare curs la disciplinele: Dispozitive şi circuite electronice, Calculatoare electronice, Măsurări electrice şi
electronice, Automatizări în industria chimică, Construcţia, exploatarea, întreţinerea aparaturii electronice
nucleare, Bazele radio, Bazele TV, Echipamente electronice pentru radio şi TV, Bazele informaticii, Algoritmi de
programare, Limbajul BASIC, Limbajul DBASE, Limbajul PASCAL, Limbajul C.
Conducere lucrări de laborator la disciplinele: Dispozitive şi circuite electronice, Calculatoare electronice,
Măsurări electrice şi electronice, Automatizări în industria chimică, Construcţia, exploatarea, întreţinerea
aparaturii electronice nucleare, Echipamente electronice pentru radio şi TV, Limbajul BASIC, Limbajul DBASE,
Limbajul PASCAL, Limbajul C.
- în învăţământul universitar:
Predare curs la disciplinele: Măsurări electrice şi electronice, Televiziune, Sisteme video, Dispozitive şi
circuite electronice, Măsurări electronice, Senzori şi traductoare, Măsurari electronice şi instrumentaţie.
Conducere seminarii la disciplinele: Măsurări electrice şi electronice, Măsurari electronice şi instrumentaţie,
Televiziune.
Conducere lucrări de laborator la disciplinele: Măsurări electrice şi electronice, Televiziune, Sisteme video.
Conducere proiecte de diplomă:
-în perioada 1991-2007 am condus 160 proiecte de diplomă.
-exemple de proiecte de diplomă reprezentative: Sistem emisie şi recepţie teletext, Microprocesorul Z80
(software educaţional), Simplificarea funcţiilor booleene (software educaţional), Analizor logic, Sistem
achizitie imagini statice cu PC-student, Sistem titrare, Sistem afişaj pe ecran TV, Sincrogenerator PAL, Sistem
afişaj pe ecran osciloscop, Televizor pe osciloscop, Osciloscop pe televizor, Voltmetru electronic cu Z-80,
Selector de linii TV, Sistemul PIP, Sistemul POP, Selector linii TV care afişează conţinutul lniei detectate pe
LCD grafic, realizat cu microcontroler PIC16F877, Generator miră TV care afişează mira generată şi
semnalelele primare de culoare pe LCD grafic, realizat cu microcontroler PIC16F84, Decodor IR cu afişaj pe
LCD, realizat cu microcontroler PIC16F84, Caracterograf pe PC, Osciloscop digital, Instrumente virtuale.
Participare în comisii de examene de diplomă
Activitatea tehnică
Proiectare aparate: surse stabilizate, frecvenţmetru digital cu autoscalare, generatoare de semnal, generatoare
de miră, instrumente virtuale.
Asistenţă tehnică:depanare aparate din laboratorul de masurări electice şi electronice, şi laboratorul de
televiziune şi sisteme video.
Organizare de noi laboratoare didactice: Laboratorul de măsurări electrice şi electronice, laboratorul de
televiziune şi sisteme video.
Accesati link-ul pentru a afla mai multe din activitatea colegului nostru:  STEFAN OPREA ACTIVITATE DIDACTICA SI STIINTIFICA
 
O NOUA ABORDARE A METODEI STATISTICE DE PREDICTIE A PROPAGARII IN BENZILE VHF si UHF

ioan gasparel   IOAN GASPAREL


ACCESATI LINK-UL:  O NOUA ABORDARE
 
victor neagoe   VICTOR NEAGOE


Colegul nostru aduce complectari importante la activitatea sa:CV 2015 Neagoe Victor,Lista lucrari - Victor Neagoe ,V. Neagoe-paper 2014,Vic-WHO-2014,Vic-WHO-Science.

Accesati link-ul VICTOR NEAGOE CV SI LUCRARI STIITIFICE
 
ELIADE STEFANESCU


ScreenHunter 26 Sep. 14 05.35
1
Eliade Stefanescu
Tel: +40727 39 87 19
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
BORN: May 11, 1947, Nehoiu / Buzau, Romania
CHARACTERIZATION: Professional with multidisciplinary openness: electronics,
physics and technology of semiconductor devices, physics of open quantum systems
with applications to basic phenomena in quantum optics and nuclear physics.
EDUCATION:
Master - Physics, Electronic Devices, Electronics (1965-1970)
Institution: Polytechnic University of Bucharest
Department: Faculty of Electronics and Telecommunications, section of Physicist Engineers
Advisor: George Ionescu
Title of Thesis or Research : Thickness Measuring System with Beta-Radiation
Description: Electronic circuits for pulse formation, numbering, and integration.
Specialization in Physics and Technology of Semiconductor Devices (1974-1975)
Institution: Polytechnic University of Bucharest + Research Institute for Electronic Components
Department: Department of Electronic Devices
Advisor: Constantin Bulucea
Title of Thesis or Research : Problems of Semiconductor Devices
Description: Course of lectures on semiconductor devices, with sets of problems, and intermediate
and final exams.
Doctorate - Theoretical Physics: Open Quantum Systems (1989-1991)
· Institution: Institute of Atomic Physics, Bucharest
· Department: Department of Theoretical Physics
· Advisor: Aureliu-Emil Sandulescu
· Title of Thesis: Derivation of New Optical Equations for the Interaction of a Two-Level Atom with a
Single Mode of the Electromagnetic Field on the Basis of the Theory of Open Quantum Systems
(published in Physica A, 1989)
· Description: The application of Lindblad's theory of open quantum systems to a two-level atom
interacting with a single mode of the electromagnetic field, and comparison of the theoretical results
with well-known experimental data. I obtained the interesting effect that, for some values of the atomic
detuning, an energy transfer from the dissipative environment to the coherent electromagnetic field
arises.
2
POSITION:
Senior Scientist I – the highest scientific degree in Romania (April 2004 - Present)
Employer Name: Institute of Mathematics "Simion Stoilow" of the Romanian Academy
Department: Center of Advanced Studies in Physics of the Romanian Academy
Sector: Academic
Responsibilities: Basic research (open quantum systems).
AWARDS: The Prize of the Romanian Academy for Physics, 1983.
MEMBERSHIPS:
- Academy of Romanian Scientists,
- German-Romanian Academy,
- American Chemical Society – Physical Chemistry Division – Energy
Subdivision.

SELECTED PUBLICATIONS le puteti accesa la link-ul:SELECTED PUBLICATIONS


ACCESATI PREZENTAREA ULTIMEI CARTI PUBLICATE
OPEN QUANTUM PSYSICS AND ENVIROMENTAL HEAT CONVERSION INTO USABLE ENERGY LA LINK_UL ELIADE STEFANESCU PREZENTARE
 NICU DRAGULANESCU- ca invitat sau

moderator - la televiziunea

online TELECONS (www.telecons.ro)

specializata pe protectia consumatorilor si

managementul calitatii.
Toate emisiunile sunt si pe you tube...

 

2013.03.15 -  IN DIALOG CU CONSUMATORII (I) (cu ND - 2 ore)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=URQrqELJ0Lg

2013.03.18 – IN DIALOG CU CONSUMATORII (II) (cu ND- 1 oră)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jv2SUX5HvqM

2013.03.20 – ZIUA INTERNATIONALA A FRANCOFONIEI  (cu ND- 1 oră)

http://www.youtube.com/watch?v=nAjIzhAkxps

2013.03.20 – SERVICIILE FINANCIAR BANCARE

http://www.youtube.com/watch?v=7erXlzfLgJk

2013.03.25 – CERTIFICAREA SI ACREDITAREA (cu ND + E.Ciobanu – 1 ora)

http://www.youtube.com/watch?v=azDh-4AtqWo

2013.04.01 – CALITATEA – SUBIECT DE INTERES NATIONAL

(cu ND + Dan Stoichitoiu – 1 ora)

http://www.youtube.com/watch?v=p_IqSsqN6JY&feature=youtu.be

2013.04.08  - PROTECTIA CONSUMATORULUI IN SUA (cu ND + Nicholas Dima – 1 ora)

http://www.youtube.com/watch?v=o2MKfOHiNxo

2013.04.15 – ASIGURAREA CALITATII INVATAMANTULUI PRE-UNIVERSITAR - REMUS CHINA – MEN (cu ND- 1 oră)

http://www.youtube.com/watch?v=3npDJbiPJOw&feature=youtu.be

2013.04.24ASIGURAREA CALITATII INVATAMANTULUI PRE-UNIVERSITAR – MANUELA STOICA – Colegiul Tehnic Toma Socolescu din Ploiesti (cu ND – 1 ora)

http://www.youtube.com/watch?v=YBRnKi8y-LE&feature=youtu.be

IN CONTEXTUL DE MAI SUS NICU DRAGULANESCU ESTE
SI COAUTORUL UNEI CARTI INEDITE

ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI-O ABORDARE PROACTIVA 
v
Update my profile »

Dr. Dan C. Dumitras Dr. Dan C. Dumitraș

National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Romania Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, România

Prof. Dr. Eng. Prof. Dr. Ing.. Dan Constantin Dumitras graduated at the Faculty of Electronics, University Politehnica, Bucharest in 1970. Dan Constantin Dumitraș a absolvit la Facultatea de Electronica, Universitatea Politehnica, Bucuresti, în 1970. He obtained his PhD at the Institute of Atomic Physics, Bucharest in 1978. El a obținut doctoratul la Institutul de Fizica Atomica, Bucuresti, în 1978. Since 1970 he has been involved in research on laser physics and applications (frequency stabilization of lasers, photoacoustic spectroscopy, laser applications in medicine and biology, material processing and ultrashort pulse, high intensity lasers - extreme light) at the Department of Lasers, Institute of Atomic Physics and at the National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest. Începând cu 1970, el a fost implicat în cercetarea în domeniul fizicii cu laser și aplicații (stabilizarea frecvenței de lasere, spectroscopie photoacoustic, aplicatii laser in medicina si biologie, prelucrarea materialelor și ultrascurte puls, laserele de mare intensitate - Extreme Light) la Departamentul de Fizica Laserilor, Institutul de Fizica Atomica si de la Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Bucuresti. He works as a professor at Faculty of Physics, University of Bucharest and as a professor and a PhD supervisor at the Faculty of Applied Sciences, University Politehnica, Bucharest. El lucrează ca profesor la Facultatea de Fizică, Universitatea din București, și ca un profesor si un conducator de doctorat la Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica, Bucuresti. He is the author and/or editor of 15 books and has published more than 120 papers in scientific journals. El este autorul și / sau editorul a 15 cărți și a publicat mai mult de 120 de lucrări în reviste științifice. He held more than 200 presentations at the international conferences (30 invited lectures). El a deținut mai mult de 200 de prezentări la conferințe internaționale (30 prelegeri invitate). Prof. Dumitras organized several international conferences: ROMOPTO 1997, ALT 2001 and ALT 2006, LEI 2009 and ICUIL 2012. Prof. Dumitraș a organizat mai multe conferințe internaționale: ROMOPTO 1997, 2001 și ALT ALT 2006, 2009 și ICUIL LEI 2012.

Fields of Research Domenii de cercetare

Experience Experiență

Editorials Editoriale

Nd YAG Laser Nd YAG laser

Discovered almost fifty years ago at Bell Labs (1964), the Nd:YAG laser has undergone an enormous evolution in the years, being now widely used in both basic research and technological applications. A descoperit aproape cincizeci de ani în urmă, la Bell Labs (1964), Nd: YAG a suferit o evoluție enormă în anii, fiind acum utilizate pe scară largă atât în cercetarea fundamentală și aplicațiile tehnologice. Nd:YAG Laser covers a wide range of topics, from new systems (diode pumping, short pulse generation) and components (a new semiorganic nonlinear crystal) to applications in material processing (coating, welding, polishing, drilling, processing of metallic thin films), medicine (treatment, drug administration) and other various fields (semiconductor nanotechnology, plasma spectroscopy, laser induced breakdown spectroscopy). Nd: YAG laser acoperă o gamă largă de subiecte, de la sisteme de pompare noi (diode, generarea de impulsuri scurte) și componente (un cristal nou semiorganic neliniar) la aplicații de prelucrare a materialelor (de acoperire, sudare, polizare, foraj, de prelucrare a filmelor subtiri metalice ), medicina (tratament, de droguri de administrare), precum și în alte domenii diverse (nanotehnologiei semiconductoare, plasma spectroscopie, cu laser indusa de defalcare spectroscopie).

CO2 Laser - Optimisation and Application Laser CO2 - Optimizarea și de aplicare

The present book includes several contributions aiming a deeper understanding of the basic processes in the operation of CO2 lasers (lasing on non-traditional bands, frequency stabilization, photoacoustic spectroscopy) and achievement of new systems (CO2 lasers generating ultrashort pulses or high average power, lasers based on diffusion cooled V-fold geometry, transmission of IR radiation through hollow core microstructured fibers). Cartea de față cuprinde mai multe contribuții în vederea o înțelegere mai profundă a proceselor de bază în operarea de lasere CO2 (lasing pe non-tradiționale benzile de frecvență, stabilizare, spectroscopie photoacoustic) și realizarea de noi sisteme (lasere CO2 generarea impulsurilor ultrascurte sau de putere medie ridicată, lasere bazate pe difuzia răcit V-ori geometria, transmiterea de radiatii IR prin fibre de bază goale microstructurate). The second part of the book is dedicated to applications in material processing (heat treatment, welding, synthesis of new materials, micro fluidics) and in medicine (clinical applications, dentistry, non-ablative therapy, acceleration of protons for cancer treatment). A doua parte a cărții este dedicată aplicațiilor de prelucrare a materialelor (tratament termic, sudura, sinteza de noi materiale, micro fluidice) și în medicină (aplicatii clinice, stomatologie, terapie non-ablative, accelerarea protonilor pentru tratamentul cancerului).

Publications Publicații

Update my profile »

 

National Institute for Laser, Plasma and Radi Dan Constantin Dumitras graduated at the Faculty of Electronics, University Pol He obtained his PhD at the Institute of At Since 1970 he has been involved in research on laser physics and applications (frequency stabilization of lasers, photoacoustic spectroscopy, laser applications in medicine and biology, material processing and ultrashort pulse, high intensity lasers - extreme light) at the Department of Lasers, Institute of Atomic Physics and at the National Institute for Laser, Plasma and He works as a professor at Faculty of Physics, University of Bucharest and as a professor and a PhD supervisor at the Faculty of Applied S He is the author and/or editor of 15 books and has published  He held more than 200 presentations at the international confe Prof. Dumitras organized several international conferences: ROMOP
Experienc
Editorial
Nd YAG Laser

Discovered almost fifty years ago at Bell Labs (1964), the Nd:YAG laser has undergone an enormous evolution in the years, being now widely used in both basic research and technolog Nd:YAG Laser covers a wide range of topics, from new systems (diode pumping, short pulse generation) and components (a new semiorganic nonlinear crystal) to applications in material processing (coating, welding, polishing, drilling, processing of metallic thin films), medicine (treatment, drug administration) and other various fields (semiconductor nanotech
CO2 Laser - Optimisation and Application

The present book includes several contributions aiming a deeper understanding of the basic processes in the operation of CO2 lasers (lasing on non-traditional bands, frequency stabilization, photoacoustic spectroscopy) and achievement of new systems (CO2 lasers generating ultrashort pulses or high average power, lasers based on diffusion cooled V-fold geometry, transmission of IR radiation through hollow core mi The second part of the book is dedicated to applications in material processing (heat treatment, welding, synthesis of new materials, micro fluidics) and in medicine (clinical applications, dentistry, non-ablative therapy, accelerati


 
image001
 

COMPLECTARI 2015 CV SI LUCRARI STIINTIFICE 2015 Accesati link-ul CV SI LUCRARI STIINTIFICE


Victor-Emil I. Neagoe was born in Pitesti (Arges county, Romania) on May 31, 1947.

He attended first part of High School period at the "Bratianu" (former "Balcescu") Lyceum of Pitesti (Argeș county, Romania) and his last two years of High School at the "Unirea" Lyceum of Turnu-Magurele (Teleorman county, Romania), where he graduated in 1965 as first of his series. During High School, in 1964, he ranked first at the National Phase of the Math Olympiad.

From 1965 till 1970 he attended the courses of the Faculty of Electronics and Telecommunications, Polytechnic Institute of Bucharest, Romania. In 1970 he received the M.S. degree of diplomat engineer in electronics and telecommunications as a head of his series (with Honor Diploma, average of marks 9.97 out of 10). He also obtained the Ph.D. degree in the same field from the same institution in 1976 (thesis supervisor Professor Gheorghe Cartianu) as well as the Postgraduate Master degree in Applied Mathematics and Informatics from the Faculty of Mathematics, University of Bucharest in 1981 (average of marks 10).

From 1970 till 1976 he has been an Assistant Professor at the Faculty of Electronics and Telecommunications, Polytechnic Institute of Bucharest, branches: Information Transmission Theory, Television, and Applied Electronics.

From 1978 till 1991 he has been a Lecturer at the same Institute and Faculty, courses: Information Transmission Theory and Applied Electronics.

Since 1991 he has been a Professor of the Polytechnic University of Bucharest, Romania, where he teaches the following courses: pattern recognition and artificial intelligence; detection and estimation for information processing; digital signal processing; computational intelligence; data mining. He has been a Ph.D. supervisor since 1990; he co-ordinates now eight Ph.D. candidates. He has published more than 120 papers; his research interest includes pattern recognition, nature inspired intelligent techniques (computational intelligence), multispectral and hyperspectral satellite/aerial image analysis, image compression and recognition, biometrics, sampling theory.

He has been a Member of IEEE (Institute of Electrical and Electronics Eng., New York) since 1978 and a Senior Member IEEE since 1984.( )

Prof. Neagoe has been included in Who’s Who in the World and Europe 500 and he has been nominated by the American Biographical Institute for American Medal of Honor and for World Medal of Honor. Particularly, he has been recently included in Who’s Who in the World 2011 (28th Edition, ) as well as in Who’s Who in Science and Engineering 2011-2012 (11th Edition).

 

 

Selected Papers
 

 1. V. E. Neagoe, "Chebyshev nonuniform sampling cascaded by discrete cosine transform for optimum interpolation", IEEE Transactions on Signal, Acoustics and Speech Processing, vol. 38, nr. 10, October 1990, pp. 1812‑1816. [pdf]

 2. V. E. Neagoe and D. Comaniciu, "Improving POLA technique for image data compression", Proc. of Quatorzieme Colloque sur le traitement du signal et des images GRETSI, 13‑16 Sept. 1993, Juan les Pins, France, vol. 2, pp. 835‑838. [pdf]

 3. V. E. Neagoe, "Inversion of the Van der Monde matrix", IEEE Signal Processing Letters, vol. 3, 1996, pp. 119‑120. [pdf]

 4. V. E. Neagoe, "A neural approach to compression of hyperspectral remote sensing imagery". In: Reusch, B. (ed.): Computational Intelligence. Theory and Applications (International Conference, 7th Fuzzy Days Dortmund, Germany, October 1‑3, 2001 Proc.). ISBN: 3‑540‑42732‑5. Springer, Berlin (2001). pp. 436‑449. [pdf]

 5. V. E. Neagoe and A. Ropot, "Concurrent self‑organizing maps for pattern classification", Proc. of First IEEE International Conference on Cognitive Informatics, ICCI 2002, 19‑20 August 2002, Calgary, Alberta, Canada, ISBN 0‑7695‑1726‑9, pp. 304‑312. [pdf]

 6. V. E. Neagoe, "An optimum 2D color space for pattern recognition", The 2006 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing (WORLDCOMP'06), Proc. of the 2006 International Conference on Image Processing, Computer Vision&Pattern Recognition, Las Vegas, Nevada, June 26‑29, 2006, vol. 2, pp. 526‑532, ISBN: 1‑932415‑99‑8. [pdf]

 7. V. E. Neagoe, C. Tudoran, and G. Strugaru, "Data fusion and neural networks for disaster forecasting: Flood prediction case", Emerging and Future Technologies for Space Based Operations Support to NATO Military Operations (pp. P6‑1 – P6‑6), Meeting Proceedings RTO‑MP‑RTB‑SPSM‑001, Poster 6. Neuilly‑sur‑Seine, France: RTO, 2006. [pdf]

 8. V. E. Neagoe, A. Ropot, and A. Mugioiu, "Real time face recognition using decision fusion of neural classifiers in the visible and thermal infrared spectrum", Proc. of the 2007 IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS 2007), London (United Kingdom), 5‑7 September 2007, ISBN: 978‑1‑4244‑1696‑7. [pdf]

 9. V. E. Neagoe and G. Strugaru, "A concurrent neural network model for pattern recognition in multispectral satellite imagery", Proc. of the World Automation Congress, 2008 (WAC 2008), International Symposium on Soft Computing in Industry (ISSCI'08), Sept. 28–Oct. 2, 2008, Hawaii, USA, ISBN: 978‑1‑889335‑38‑4, IEEE Catalog No. 08EX2476. [pdf]

10. V. E. Neagoe and C. Tudoran, "Road following for autonomous vehicle navigation using a concurrent neural classifier", Proc. of the World Automation Congress, 2008 (WAC 2008), International Symposium on Soft Computing in Industry (ISSCI'08), Sept. 28–Oct. 2, 2008, Hawaii, USA, ISBN: 978‑1‑889335‑38‑4, IEEE Catalog No. 08EX2476. [pdf]

11. V. E. Neagoe, I. Mitrache, and D. Carausu, "3‑D face recognition using concurrent neural modules", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Computers, Rhodes Island, Greece, July 23‑25, 2009, pp. 368‑373, ISBN: 978‑960‑474‑099‑4. [pdf]

12. V. E. Neagoe, C.Tudoran, and M. Neghină, "A neural network approach to pedestrian detection", Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Computers, Rhodes Island, Greece, July 23‑25, 2009, pp. 374‑379, ISBN: 978‑960‑474‑099‑4. [pdf]

13. V. E. Neagoe, D. Carausu, and G. Strugaru, "A concurrent neural module classifier for automated target recognition in SAR imagery", Latest Trends on Computers (Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Computers), Corfu Island, Greece, July 23‑25, 2010, pp. 208‑213, ISBN: 978‑960‑474‑201‑1. [pdf]

14. V. E. Neagoe and M. Neghina, "Face detection using a dual cross‑validation of chrominance/luminance channel decisions and decorrelation of the color channel", Latest Trends on Computers (Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Computers), Corfu Island, Greece, July 23‑25, 2010, pp. 391‑396, ISBN: 978‑960‑474‑201‑1. [pdf]

15. V. E. Neagoe, C. Neghina, and M. Neghina, "Ant colony optimization for logistic regression and its application to wine quality assessment", Proceedings of the International IEEEAM Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES'10), Tenerife (Spain), November 30‑December 2, 2010, vol. I, pp. 195‑200, ISBN: 978‑960‑474‑252‑3. [pdf]

 

 
neagoe-poezii
 

Volumul poate fii accesat la http://www.victorneagoe.com/poetry/poetry.html

Mai puteti lectura    BALADA LACUSTELOR de VICTOR NEAGOE
 
nicolaedragulanescu
Nicolae Dragulanescu

Dupã absolvirea Liceului “I.L.Caragiale” din Bucuresti (în 1965) am devenit inginer electronist, absolvind - în 1970 - cursurile de zi ale Facultãtii de Electronicã si Telecomunicatii a Institutului Politehnic din Bucuresti, România.
În 1991 am obtinut titlul de doctor inginer în electronicã la aceeasi universitate, iar în 1994 am absolvit - cu mentiunea TRES BIEN - Masterul Specializat în Managementul calitãtii organizat de Ecole Superieure de Commerce de Paris din Franta. În 1998 am obtinut - cu mentiunea TRES HONORABLE – un al doilea titlu de doctor, în litere si stiinte, oferit de Universitatea Paris X din Franta.

 Dupã o indispensabilã si foarte utilã experientã industrialã de 6 ani (1970-1976), ca inginer stagiar, inginer CTC-Metrologie, inginer proiectant, etc., la întreprinderea IEMI-Bucuresti - producãtoare de aparate electronice de mãsurã si echipamente de radiocomunicatii profesionale (unde, printre altele, m-am putut familiariza cu conceptele, principiile, metodele si tehnicile specifice Managementului calitãtii) - m-am decis pentru o carierã universitarã. Astfel, în 1976, am fost titularizat prin concurs asistent universitar la facultatea absolvitã.

În urmãtorii 27 de ani am parcurs toate treptele ierarhice specifice, devenind succesiv, prin concurs, sef de lucrãri titular (în 1991), conferentiar universitar titular (în 1996) si profesor universitartitular (în 2003).

Între anii 1977-1981 am lucrat ca lector în învãtãmântul superior algerian (la Institutul de Telecomunicatii din Oran), între anii 1990-1992 am fost detasat la Guvernul României ca presedinte al Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, iar în anii 2000-2001 am fost bursier Fulbright Senior la Universitatea din Pittsburgh, School of Library and Information Science din SUA. 

 

 

 Actualmente sunt profesor universitar la Catedra de Electronicã Aplicatã si Ingineria Informatiei din Facultatea de Electronicã, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei a Universitãtii Politehnice din Bucuresti.

Domeniile mele de preocupãri sunt urmãtoarele: Dispozitive si circuite electronice, Electronicã industrialã, Aparate electronice de mãsurã, Electronica audio-video, stiinta si tehnologia informatiei, Managementul calitãtii.

 

Cunosc bine limbile francezã, englezã si germanã.

Dupã 1995 am urmat - în tara si în strãinãtate - numeroase cursuri de specializare obtinând, printre altele, importante calificãri si certificãri  internationale/ nationale ca:

- „Asesor/ evaluator al candidatilor la Premiul European pentru Calitate” (European Foundation for Quality Management, Bruxelles, Belgia, 1997),

-  „Manager DGQ/ EOQ al Sistemului Calitãtii" si „Auditor DGQ/ EOQ  al calitatii" (Deutsche Gesellschaft für Qualität - European Organisation for Quality, Bucuresti, 1997-1998, 2001, 2004),

- „DGQ Umwelt –Beaufträgter/ DGQ Reprezentant al managementului pentru  probleme de mediu" (Deutsche Gesellschaft für Qualität, Bucuresti, 2000),

- „Evaluator al candidatilor la Premiul Român pentru Calitate J.M.JURAN" (Fundatia "Premiul Român pentru Calitate J.M.JURAN", Bucuresti, 2001)

-  „Auditor  TÜV-CERT  al calitãtii” (TÜV-CERT, Germania, 2003)

-  „Auditor sef TÜV-CERT  al calitãtii” (TÜV-CERT, Germania, 2005)

-  „Consultant în Sisteme de Management” (EOQ/ Asociatia Românã pentru Calitate, ARC, Bucuresti, 2005)


Sunt profesor vizitator la Ecole Nationale Superieure d’Electronique et de ses Applications (ENSEA) din Cergy-Pontoise/ Fran?a, la Institut National des Telecommunications (INT), din Evry/ France, la  University of  Nantes/ Franta si la University Paris VI/ Franta.


Sunt membru al mai multor organizatii neguvernamentale românesti si strãine:

-  American Society of Information Science & Technology / ASIS&T (SUA),

-  American Society for Quality/ ASQ (SUA),

-  Fundatia Româna pentru Promovarea Calitatii/ FRPC, Bucuresti,

-  Romania-AOTS Alumni Society, Bucuresti,

-  Asocia?ia Generalã a Inginerilor din România/ AGIR,Bucuresti

- Liga de Cooperare Cultural-stiintifica  România-Franta/ LCCSRF, Bucuresti.

Am elaborat si publicat pânã în anul 2005 – în România si în strainatate – cca. 200 de lucrãri (incluzând cca. 40 de cãrti si manuale).

 În 1994, European Foundation for Quality Management (Bruxelles) mi-a acordat Medalia EFQM “In Recognition of Your Contribution to Total Quality Management in Europe”.

Începând din 1998 sunt mentionat, în fiecare editie anualã a Who’s Who In The World, SUA,  În certificatul atestând includerea mea în 1998 se afirmã: „Certificãm prin prezenta cã dl. Dragulanescu Nicolae George este înregistrat de Who’s Who in the World, editia a 15-a, 1998; aceste înregistrãri sunt rezervate acelor persoane care au demonstrat realizãri remarcabile în domeniile lor de preocupãri si care, astfel, au contribuit în mod semnificativ la progresul societãtii contemporane”.

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE
http://www.ndragulanescu.ro/ro_lucr.html

 
 danopea

 

Dr. Dan Oprea, Co-Founder, VP System Architecture, Tropic Networks
Dr. Oprea is responsible for setting the strategic technology direction for Tropic Networks, ensuring that product development meets customers' current and future business requirements. Prior to co-founding Tropic Networks, he spent 15 years creating product architectures and development strategies for several leading-edge optical networking and high-capacity IP routing systems. His role as a Senior Architect at Nortel Networks involved architecture definition, performance evaluation, and system integration for several projects, including high-capacity optical transport and terabit switch routing. At Mitel, Dr. Oprea focused on digital system design and digital signal processing. He began his career as an associate professor at the Technical University of Bucharest in Romania. He holds 25 patents in digital communications technology.

 

image003

Vice President and CTO at Analogic Corporation   SORIN  MARCOVICI

Location

Greater Boston Area

Industry

Medical Devices

Sorin Marcovici's Overview

Current

 • Vice President and CTO at Analogic Corporation

Past

 • President at Anrad Corporation

Education

 • Northeasetrn University

Connections

56 connections

Websites

Sorin Marcovici's Experience

Vice President and CTO

Analogic Corporation

Public Company; 1001-5000 employees; ALOG; Medical Devices industry

1976 – Present (35 years)

President

Anrad Corporation

Public Company; 51-200 employees; Medical Devices industry

January 2000 – December 2005 (6 years)

Amorphous selenium based Flat Panel Detectors for Digital Mammography

Sorin Marcovici's Education

Northeasetrn University

Master Degree, EE with Major in Computers

1979 – 1981

Activities and Societies: Fellow Member IEEE Member SPIE

Sorin Marcovici's Additional Information

Websites:

Groups and Associations:

IEEE Fellow SPIE Member

 
Dr. Ivar R. Schwertner

Married, two daughters, email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaEducation

  Graduate in Electronics and Telecommunication at the Polytechnic Institute of Bucharest, Rail Remote Controls section, Diplom-Engineer
  Postgraduate in Production Engineering, Complex Processes Optimizations - University Siegen
  PhD in Systems Engineering (summa cum laude) at the University Siegen, Dr.-Engineer - First PhD in Systems Engineering in the German speaking countries

  Postgraduate in Informatics, Artificial Intelligence (AI) - Technical University Karlsruhe

Management education: All levels of training at Philips and Siemens

  Certified Auditor in Quality, in Environment, Health and Safety and in International Project Management


Career History
 R&D Engineer (7 patented inventions, 43 publications) in Bucharest and at Philips in Siegen

  Assistant Professor at the University Siegen and the Technical University Karlsruhe; Books: "Integrated Economic comparison of technical maintenance in Japan and Germany", "System-technical approach of the safety work of machines and plants"

  Head of Technology and Computer Aided Manufacturing (CAM) – Philips Data Systems in Siegen, and the Central Research Lab in Eindhoven, the Netherlands
  Head of Research Division “AI based Production Optimizations” - Fraunhofer Research Society in Karlsruhe, Germany

  Senior Consultant - Argo (Chicago, US) and Formel D (Wolfsburg and Munich, Germany)

  Quality Manager at Siemens - Factory level in Graz, Austria, Division level in Erlangen, Sector Industry level and Corporate level in Nuremberg, Germany

 

World Experience

  Member of the International Expert Team to Reorganize the Philips Company, Eindhoven

  Member of the international team for quality management standards in Geneva and of the expert team for the creation of the Siemens Code of Conduct

  Project Manager, Supply Quality Manager and consultant in more than 60 countries worldwide

  Senior consultant 1997 – 2001 at Huawei in Shenzhen and at Siemens in Shanghai and Qingdao

  Commitment to international cooperation: expert and senior advisor for improving operations in companies in Liuzhou, Nanning, Guilin, Beihai, Xiamen, Chongqing, Rio Grande - Tierra del Fuego, Buenos Aires, Beirut, Cairo
  Proficiency in German, English, Dutch, French, Hungarian, Romanian, Spanish, Russian, Chinese.

Ivar - 1968 as a student and today
ivar 1968
ivar today

 


DECEBAL FARINI


Conf. dr. ing. Decebal FARINI
Director subprogramele nr. 6 si nr. 8

 

Date personale

 • Nume: FARINI
 • Prenume: Decebal Nanu 
 • Data nasterii: 1947
 • Localitatea: Babadag, Judetul Tulcea


Studii / Titlul stiintific

 • Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
 • Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
 • Doctor Inginer
Pozitia actuala

 • Conferentiar, Catedra Telecomenzi si Electronica in Transporturi, Universitatea "Politehnica" din Bucuresti
 • Prodecan, Facultatea de Transporturi a Universitatii "Politehnica" din Bucuresti
 • Director subprograme RELANSIN, AMCSIT Politehnica
Domenii de interes

 • Echipamente electronice de semnalizare si telecomanda
 • Utilizarea tehnicii de calcul in transporturile feroviar, rutier si naval
 • Modelarea, simularea si proiectarea asistate de calculator a dispozitivelor, circuitelor si sistemelor electronice
 • Managementul proiectelor.
Lucrari de cercetare recente

  Teletransmisie in procese tehnice pentru reducerea circuitelor fizice

Retea de microcalculatoare specializata pentru controlul proceselor tehnice cu mare raspundere functionala

Publicatii semnificative

· Analiza asistata de calculator a circuitelor electrice. Modele ale dispozitivelor semiconductoare. TEMPUS Postgraduate School of Computer Aided Electrical Engineering, POLITEHNICA Universty, 1993

· Protectia informatiei prin codarea polinomial-ciclica in sisteme de telecomanda pentru traficul feroviar, Revista Cailor Ferate Romane nr. 3/1993

· Managementul proiectelor, AMCSIT Politehnica, 2001
 


Copyright © 2010 ELTC - PROMOTIA 1970